logo
۷۶ درصد دانش‌آموزان «مدارس غیردولتی» فرزندان کارمندان دولت هستند
تاریخ انتشار: 24 آگوست ماه 19 

۷۶ درصد دانش‌آموزان «مدارس غیردولتی» فرزندان کارمندان دولت هستند

▪️رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های این مدارس پاسخگویی به تقاضای کیفی خانواده‌ها برای انتخاب مدرسه است، گفت: ۷۶ درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی فرزندان کارمندان دولت، ۴ درصد اساتید دانشگاه و مدیران و مابقی مشاغل آزاد هستند./ تسنیم