logo
‏ساعتی مهربانی
تاریخ انتشار: 24 آگوست ماه 19 

‏ساعتی مهربانی

زنی در مترو تمام مسیر روی زمین نشسته و برای بچه‌های کار قصه تعریف می‌کند و بچه‌ها از وجودش کیف می‌کنند. دیدن این صحنه، یه جون تازه به آدم میده، من جهان رو با این آدم‌ها دوست دارم.

برای دیدن فیلم کلیک کنید