logo
مدارس طبیعت تعطیل شد؟!
تاریخ انتشار: 24 آگوست ماه 19 

مدارس طبیعت تعطیل شد؟! خبر تعطیل مدارس طبیعت در روزهای اخیر از جمله اخباری بود که پذیرش و درک آن بسیار دشوار و غیرقابل باور است. این که تمام مدارس طبیعت بدون توضیح مستدل و علمی در یک روز تعطیل شود به راستی حیرت انگیز است و می‌توان آن را یک فاجعه علمی تلقی کرد. هدف اصلی مدارس طبیعت با تفاوت‌هایی که از نظر ساختار و برنامه داشتند، آشنایی کودکان و نوجوانان با طبیعت و آموزش رفتار درست در برابر آن بود. دو هدفی که سال‌هاست در جامعه ما برای بزرگسالان و کودکان مغفول مانده است و آسیب‌های ناشی از آن را نیز تجربه کرده‌ایم. با توجه به این اهداف، ضرورت وجود این مدارس مشخص می‌شود به ویژه که متاسفانه در نظام آموزشی ما آشنایی با محیط زیست و رفتار مناسب در برابر آن، برای دانش آموزان پیش بینی نشده است. از آنجا که کودکان و نوجوانان سازندگان آینده جامعه ما هستند و این سازندگی با آگاهی و آموزش آنان تحقق می‌یابد، وجود مدارس طبیعت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به همین علت این پرسش مطرح می‌شود که چرا ناگهان همه این مدارس تعطیل می‌شوند. اگر اشکالاتی در ساختار و برنامه‌های این مدارس وجود دارد چاره آن، تعطیل آن‌ها نیست بلکه رفع مشکلات و کمک به توسعه آن‌ها ضرورت دارد. شبکه یاری کودکان کار با توجه به ضرورت این مدارس برای کودکان و نوجوانان سرزمین ما خواستار آن است که مسئولان مربوطه با مسئولیت‌پذیری و تفکر علمی و منطقی و مشخص کردن مشکلات این مدارس، با بازگشایی آن‌ها، کودکان و نوجوانان ما را از حداقل آموزش و آگاهی از محیط زیست کشورمان و رفتار درست در برابر آن، محروم نسازند.

شبکه یاری کودکان کار