a462a45e-2f4b-481c-9050-1e44e011bbd2
گزارشی کوتاه از حضور NGO هادر نمایشگاه کودک
تاریخ انتشار: 12 ژانویه ماه 14 
dd (2)
گروه تلاشگران یاری(شبکه یاری کودکان کار و خیابان ) برای اولین بار در پنجمین  نمایشگاه کودک،بازی،سرگرمی و آموزش کودک که از 16-20دی ماه در بوستان گفت و گو توسط موسسه نشر شهر و شهرداری تهران برگزار شد شرکت کرد.در واقع این اولین تجربه شبکه برای شرکت در چنین نمایشگاهی در کنار سازمان ها ، شرکت ها و موسساتی  با  وسعتی چنین بود.در غرفه 30 متری که به سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه ی  کودکان اختصاص داده شده بود فعالیت های زیر توسط انجمن ها صورت گرفت :
گروه تلاشگران(شبکه یاری):
         ارائه بروشور و پوستر از فعالیت های انجام گرفته توسط این شبکه  و فعالیت های پیشرو .

انجمن پژوهش های آموزشی پویا :
جزوه های پژوهشی و خدمات مشاوره ای در دو نوبت صبح و بعد از ظهر توسط مشاوران و کارشناسان به خانواده ها.

موسسه رویش نهال جوان :
آموزش نقاشی روی کاشی و پارچه ،ارائه کارهای دستی مادران کارآفرین موسسه.

انجمن دوستدار کودک پویش:
نقاشی روی پارچه ،عروسک سازی با مواد بازیافت و …،تئاتر سایه ،کلاژو.

dd (1)

موسسه مادران امروز:
ارائه کتاب هایی در زمینه آموزش والدین در زمینه های مختلف برای چگونگی رفتار با فرزندانشان.

جمعیت امام علی:
ارائه بروشور و کارهای دستی بخش کار آفرینی موسسه.