چرا به اسکان موقت پساسيل نياز داريم؟
تاریخ انتشار: 14 آگوست ماه 19 

چرا به اسکان موقت پساسيل نياز داريم؟

محمد ایران منش، کنشگر و پژوهشگر مدیریت ریسک مخاطرات

اسکان موقت، در واقع حد واسط بین اسکان اضطراری (چادر) و اسكان دائمـی(خانه هاي بازسازي يا تعمير شده) اسـت. چادر، بعنوان سرپناهي فوري پس از وقوع سانحه اي طبيعي يا انساني در اختيار آسيب ديدگاني قرار مي گيرد كه خانه هايشان ويران يا دچار خسارت جدي شده باشد. پس از دوره امداد و نجات، اقدامات براي بازسازي و تعمير خانه ها آغاز مي شود. اما بازسازي هرچقدر هم سريع انجام شود، حتي در شرايط مطلوب، حداقل چندين ماه بدرازا می انجامد. اقامت در چادرهای موجود در ایران، براي مدتي طولاني بنابر این دلايل امكان پذير و يا به صلاح نيست : عدم تکافوی فضا برای اقامت يك خانواده/ عدم مقاومت در برابر آتش سوزي/ استحكام اندك و عایق نبودن در برابر سرما و گرما / عدم مقاومت در برابر باد و باران / عدم امنيت براي حفاظــت امــوال / دام هــا و ذخيــره موادغذايي / از بین رفتن حریم خصوصی بین خانواده ها در اردوگاه ها. در برخي كشورها از چادرهاي مستحكم، بسيار مجهز و استاندارد استفاده مي كنند و در اردوگاه ها نيز نظم و امنيت زيادي حاكم است. گرچه اينگونه چادرها بسيار گران اند، ولي در صورت استفاده از آن ها، معمولا نيازي به سازه موقت نخواهد بود.

بطوركلي هدف از اسکان موقت فراهم آوردن امکان زندگی اعضای خانوار در کنار یکدیگر، برخورداری از سطح مناسبی از حریم خصوصی، بهره‌مندی از امکانات ضروری زندگی مانند محل تهیه غذا و امکانات بهداشتی و دسترسي به ساير خدمات و امکانات اساسي است. در این مرحله انتقالي، حفظ ساختار اجتماعی منطقه و از سر‌گیری فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در اولویت قرار دارد.

در شرايط كنوني پساسيل و جمع آوري اردوگاه ها و چادرها، برغم آنكه دولت مبلغ ۶ ميليون تومان به روستاييان براي اجاره يا اسكان موقت اختصاص داده است، در نبود و عدم ترغيب يك الگوي سازه موقت مناسب، مردم روي به روش هاي زير آورده اند : – بازگشت اکثر آنان به خانه هاي از آب تخليه شده و بعضا خطرناك – ادامه اقامت نزد نزديكان خود توسط تعداد اندكي از روستاييان – استفاده از چادرها در منازل توسط تعداد كمي از روستاييان – اسكان تعداد كمي در شهرهای نزدیک اين روستاييان باتوجه به ناچيز بودن تسهيلات پرداختي دولت براي بازسازي هر خانه در روستا، دو راه در پيش گرفته و يا خواهند گرفت : عدم هزينه كرد ۶ ميليون تومان اسكان موقت و مصرف آن در بازسازي خانه با افزودن مبلغي ديگر(در صورت توانايي) – عدم توانايي مالي بازسازي خانه خود و ادامه اقامت در همين خانه هاي تخريبي و تعميري و يا حداكثر مرمت بخشي از خانه تخريبي!

ما تجربه ناگوار عده اي از سانحه ديدگان كرمانشاهي را به این صورت داشته ايم : تعمير خلاف كارانه خانه های تخريبي خود- عدم توانايي در بازسازي خانه تخريبي خود!

توجه كنيم که بنابر نظر كارشناسان امر، سيلاب موجب سست شدن پِي ساختمان ها شده و بتدريج ممكنست با فرونشست پِي و ريزش سقف و ديوار ها مواجه شويم. از اينرو احتياط كامل آنست كه سانحه ديدگان در دوره بازسازي، در سازه هاي موقت اسكان يابند.

برای دیدن فیلم کلیک کنید