images
۵ درصد کودکان کار در خیابان مبتلا به ایدز هستند
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ماه ۹۲ 

رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت: ۴ تا ۵ درصد از کودکان کار درخیابان و ۲ درصد از زندانی ها و ۶ درصد از زنان روسپی به ایدز مبتلا هستند.

به گزارش ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر مینو محرز رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی HIV/AIDS را پیشرفت در  پیشگیری و ارایه خدمات درمانی به بیماران مبتلا به ایدز است.

وی با بیان اینکه یازده استراتژی در این زمینه توسط وزارت بهداشت مصوب شده است افزود: استراتژی آموزش که توسط رسانه ها قابل تحقق است، خون سالم که از اول اپیدمی ایدز به طور کامل محقق شد. پیشگیری از مبتلا شدن به ارایه کنندگان خدمات بهداشتی، درمان و مراقبت از بیمارانی که دچار بیماریهای مقاربتی هستند و مشاوره و درمان بیماران و خانواده هایشان، تقویت امکانات تحقیقات، حمایت اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به ایدز و یا افراد در معرض خطر نیز  بخشی دیگر از استراتژی های وزارت بهداشت است.

محرز با اشاره به اینکه در زندانها ۲ درصد از افراد مبتلا به ایدز هستند تصریح کرد: ۴ تا ۵ درصد از کودکان کار در خیابان و ۶ درصد از زنان روسپی مبتلا به ایدز هستند. ۲۵ هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشورمان داریم و تخمین زده شده که ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر هنوز کشف نشده اند.

برای مطالعه بیشتر به سایت خبرگزاری ایسنا مراجعه فرمایید:

http://tums.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=10288