logo
یک سوم مدارس کشور استاندرد نیستند
تاریخ انتشار: 7 آگوست ماه 19 

یک سوم مدارس کشور استاندرد نیستند

رشید قربانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: یک سوم مدارس در سطح کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و در حال حاضر ۳۰۰ مدرسه خطرناک در استان کردستان شناسایی شده است.

همزمان موسی دادی زاده، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در بازدید از فضاهای آموزشی بخش جغین گفت: ۱۳ واحد آموزشی در این بخش تخریبی هستند.

photo_2019-08-07_14-09-02