logo
در سال ۹۶، ۳۲۱ واقعه ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال در استان ثبت شد که این میزان در سال ۹۷ به ۲۴۲ مورد رسیده
تاریخ انتشار: 5 آگوست ماه 19 

مدیرکل ثبت احوال بوشهر:

🔹در سال ۹۶، ۳۲۱ واقعه ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال در استان ثبت شد که این میزان در سال ۹۷ به ۲۴۲ مورد رسیده

🔹ازدواج پسر ۲۱ ساله با دختر ۱۲ ساله و پسر ۲۷ ساله با دختر ۱۲ ساله کمترین سن ازدواج در سه ماه نخست سال جاری در استان بوده است/ایرنا

photo_2019-08-05_10-05-01