logo
چراغی در ذهن: کارآفرینی اجتماعی
تاریخ انتشار: 3 آگوست ماه 19 

چراغی در ذهن: کارآفرینی اجتماعی امروز 6 مرداد، در سالنامه رسمی، روز ملی #کارآفرینی نامیده شده است. به همین مناسبت، نگاهی خواهیم انداخت به برخی نکات ارزشمند کارگاه “کارآفرینی اجتماعی” زهرا بهروزآذر که اسفندماه 1396 در ادامه همایش امید اجتماعی برگزار شد:

📌عناصر مشترک در تعاریف #کارآفرینی_اجتماعی، نوآوری، پایداری مالی یکپارچه، اثرات قابل سنجش و مأموریت اجتماعی هستند.

📌 کارآفرینی، شغل نیست، یک سبک زندگی و شیوه اندیشیدن است سرشار از خلاقیت، ریسک‌پذیری، فرصت‌گرایی، تلاش و…

📌 بازی، تعامل با کودکان، قالب‌شکنی در انجام بسیاری فعالیت‌های فکری و بدنی، بازیافت وسایل دورریختنی، انجام کارهای دستی و هنری، می‌توانند ذهن را خلاق کنند.

📌 مهم‌ترین هدف و اولویت کارآفرین اقتصادی، کسب سود مالی است، اما کارآفرین اجتماعی توسط اهداف اجتماعي برانگيخته می‌شود و تمايل دارد علاوه بر کسب سود اقتصادی برای خود، از راه‌های گوناگون به جامعه نیز سود برساند. کارآفرینی اجتماعی بازتاب “نوع‌دوستی” است، اما باید مراقب بود که افرادی نیایند با این نام، دکان راه بیندازند و از خیرخواهیِ دیگران سوءاستفاده بکنند.

📌 در باور برخی نظریه‌پردازان، کارآفرینی اجتماعی، اندیشه‌ای‌ در برابر سرمایه‌داری‌ست؛ چون رویکرد سرمایه‌داری، افراد را بیش از هر چیز به کسب منافع شخصی تشویق می‌کند. اما کارآفرینی اجتماعی، افراد را با دغدغه‌های بیش‌تری پیوند می‌زند؛ نگهبانی از محیط زیست، فکر کردن به اشتغال بیکاران و افراد در معرض آسیب، حل معضلات کوچک و بزرگ اجتماعی و…