logo
کمبود نیرو و فضای آموزشی در ساوه
تاریخ انتشار: 3 آگوست ماه 19 

کمبود نیرو و فضای آموزشی در ساوه

علی میرزایی، فرماندار ساوه گفت: با وجود استعدادهای درخشان، هنرستان دخترانه در ساوه وجود ندارد و برای اشاعه هنرآموزی و تقویت مهارت ایجاد هنرستان دخترانه در ساوه از نیازهای اجتناب ناپذیر است.

فراشیانی، مدیر آموزش و پرورش ساوه نیز گفت: ۵۴ هزار و ۳۸ نفر دانش آموز با ۲ هزار و ۳۱۷ معلم شاغل و هزار نفر حق التدریس در ساوه فعالیت دارند. کمبود شدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش ساوه احساس می شود.

photo_2019-08-03_10-56-36