logo
بیش از ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایا می شود
تاریخ انتشار: 31 جولای ماه 19 

بیش از ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایا می شود

سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: متاسفانه بودجه وزارت آموزش و پرورش ۹۸ و ۶ دهم درصدش حقوق و مزایا است و تنها ۱ و ۴ دهم درصد آن برای کیفیت بخشی صرف می شود.

وی با بیان اینکه بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش در سال ۹۸ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است افزود: ما و معلمین کشور معتقدیم که اگر بودجه را بخواهیم با پوشش تحصیلی در نظر بگیریم ۶۱ درصد پوشش تحصیلی استاندارد را شامل می شود. این مطلبی است که من برای اولین بار می گویم.

1