logo
سرگردانی دانش آموزان در کانکس ها و ساختمان های مختلف در تهران
تاریخ انتشار: 31 جولای ماه 19 

سرگردانی دانش آموزان در کانکس ها و ساختمان های مختلف در تهران

فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس می گوید: اینکه در استان تهران همچنان با نبود مدرسه و سرگردانی دانش آموزان در کانکس و ساختمان های مختلف روبرو باشیم، یک فاجعه است و مسئولین آموزش و پرورش باید پاسخگو باشند . وی افزود: مشکل دیگر، کمبود شدید تجهیزات ورزشی است که بنا به گفته مسئولین این بخش، به اداره آموزش و پرورش شهرری ارجاع داده می شود و درنهایت هم این مدارس فاقد امکانات ورزشی هستند. حال آنکه ورزش، سلامت و نشاط دانش آموزان از امور مهم و در اولویتﹺ برنامه های مدارس است.

photo_2019-07-31_11-01-03