Earthquakes 1.1.7.0 Tab 1 of 2
نشست های تخصصی در دهمین سالگرد زلزله بم
تاریخ انتشار: 25 دسامبر ماه 13 

كتابخانه عمومی حسینیه ارشاد “نقش سازمان های مردم نهاد در زلزله بم” را در سه نشست متوالی بررسی می كند.

           

                                                     2003_Bam_earthquake

       زلزله بم در ٥ دیماه ٨٢ پرتلفات ترین زلزله ایران از ابتدای سده بیستم بود. این زلزله در عین حال به عنوان اولین زلزله‏ای كه در آن نهاد ها و سازمان های مردمی مشاركت جدی داشتند در تاریخ اخیر ایران شناخته می شود. پاسداشت یاد بیش از ٣٣ هزار نفر از هموطنان مان كه در این زلزله جان باختند و یادآوری و پیگیری وضع بازماندگان (از جمله بیش از ٥٠٠ کودک قطع نخاعی در زلزله بم) و بررسی وضع شهر و مردم بم در شرایط امروز به همراه مرور رخدادهای مرتبط با زلزله ها در ده سال گذشته، با تاكید بر “نقش سازمان های مردم نهاد در زلزله بم” مواردی است که کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد  آنها  را در سه نشست متوالی بررسی می کند، دومین و سومین نشست به ترتیب در سوم بهمن و اول اسفند ماه برگزار خواهد شد. در نشست اول که در پنجم دی ماه 1392 از ساعت 9 تا 12 در تالار دکتر علی شریعتی کتابخانه برگزار می شود، سه نهاد شورای کتاب کودک، موسسه مادران امروز و انجمن پژوهش های آموزشی پویا تجربیات خود را در کنار سایر پژوهشگران این عرصه بیان خواهند کرد.  کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد  ضمن دعوت از کلیه علاقه مندان برای حضور در نشست اول، از سایر سازمان ها و نهاد های مردمی که در کمک رسانی در زلزله بم مشارکت داشته اند نیز دعوت کرده است  تا جهت ارایه تجربیات خود در نشست های بعدی با روابط عمومی کتابخانه با شماره 22866465 – 09305250760 تماس حاصل نمایند.

برنامه های دهمین سالگرد زلزله بم در تهران

متن سخنرانی آقای دکتر ایرانمنش

5-10-92زیر و بم سمن ها در بم – Copy