logo
141 هزار کودک جا مانده از تحصیل
تاریخ انتشار: 28 جولای ماه 19 

141 هزار کودک جا مانده از تحصیل

🔸رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش: “براساس آمار سازمان ثبت احوال و تطبیق با ثبت نامی های جدید در مدارس ۱۴۱ هزار کودک در مدرسه حضور ندارند یا به نوعی از تحصیل باز مانده اند.”

🔸تعدادی از دانش آموزان نیز به دلیل جابجایی خانواده و مهاجرت آنها ،ثبت نمی شوند و یا در مناطق دیگر ثبت نام کرده اند و برخی کودکان نیز به دلیل نداشتن اوراق هویتی و مدارک ممکن است در مدارس ثبت نام نکنند و جزء آمار بازماندگان از تحصیل نباشند./ایرنا

photo_2019-07-28_13-44-38