بی آبی و‌ گاندو دوباره در سرباز بلوچستان حادثه آفریدند!
تاریخ انتشار: 22 جولای ماه 19 

بی آبی و‌ گاندو دوباره در سرباز بلوچستان حادثه آفریدند!

🖊سارا خوشخوی

چند ماه قبل سه دختر از توابع بخش پلان چابهار در هوتگ به خاطر رفع تشنگی ناشی از بی آبی منطقه بلوچستان جانشان را از دست دادند و دیگر بار نیز ، بی آبی و تلاش برای تامین این نیاز اساسی دست حوا رییسی، دخترک ده ساله را خوراک گاندو کرد که از گونه های جانوری محیط زیست منطقه هست. این در حالی است که دو سال از جان دادن یک پسر بچه در دهان گاندو در منطقه سرباز بلوچستان که آن حادثه نیز در پی تلاش برای تامین آب آشامیدنی روی داد، می گذرد. این بار گرچه والدین حوا و دیگر مردم حاضر در صحنه جانش را نجات دادند، ولی در پی این حادثه خطرناک، دست حوای کوچک به طرز فجیعی خوراک گاندو شده است، به عبارت دیگر عملا آن را از دست داده است. هر چند به بیمارستان چابهار اعزام شده است، اما همه ما خوب می دانیم که نه تنها در چابهار، بلکه در زاهدان هم برای اینگونه حوادث فجیع و نواقص جسمی به سرعت نمی توان کاری کرد! حال، حوا در بیمارستان چابهار بر روی تخت بیمارستان افتاده و هیچ گونه خدماتی در حد و اندازه مشکل و بیماریش نمیتواند دریافت کند! ناگفته نماند که این گونه حوادث پی در پی برای کودکان، احساس نا امنی روانی را در مردم، به ویژه کودکان منطقه ایجاد می‌کند .

از همه اینها که بگذریم سوال اصلی اینجاست، چند نفر دیگر باید جانشان را از دست بدهند تا مسئولین محترم و سازمانهای دست اندرکار به عمق توسعه نیافتگی و محرومیت مناطق مختلف این استان پی ببرند و عزمشان را جزم کنند برای رفع محرومیت استان ؟!!

چرا این مسئله را جدی نمی گیریم که اساس توسعه جامعه را نیروی انسانی آن جامعه می سازد و وقتی نیروهای انسانی و آینده سازان ما قربانی بی تدبیری ها و بی تعهدی های ناشی از بی توجهی های بعضی از مسئولین می شوند چگونه به توسعه دست خواهیم یافت.؟!!

چگونه از توسعه شهر ساحلی چابهار که پیشانی توسعه کشور نام گرفته صحبت می‌کنیم، و مرتب طرحها و برنامه های توسعه ای آن در جلسات متعدد ارایه و بررسی می شود، ولی مناطق واقع در چندکلیومتری چابهار در اوج محرومیت و نهایت توسعه نیافتگی گذران زندگی می‌کنند ؟!!!!

از سوی دیگر گویا برای رفع مشکل بی آبی مردم منطقه نامبرده ، شرکت کشتیرانی، تصفیه خانه ای را ساخته است، اما بر اساس شهادت مردم منطقه، این شرکت پس از افتتاح تا کنون هیچ گونه خدماتی به مردم منطقه نداده است! به هر ارگانی هم مراجعه می‌کنند، مسئولین پاسخ می‌دهند که این تصفیه خانه زیر نظر سازمان و اداره آنها نیست!! بنابراین از مسئولین محترم استانی و کشوری خواستار پیگیری چگونگی کارکرد و خدمات رسانی این شرکت بوده، ضمن اینکه خواستار پیگیری جدی رفع مشکلات مردم استان و برقراری عدالت اجتماعی ضمن حفظ محیط زیست هستیم و خواهشمندیم عملا استان را در مسیر توسعه قرار دهید!