logo
کودکان در چرخه استثمار؛ از مافیای زباله تا کولبری
تاریخ انتشار: 20 جولای ماه 19 

کودکان در چرخه استثمار؛ از مافیای زباله تا کولبری

27 تیر 1398

فاطمه قاسم زاده، بر ضرورت اصلاحات قانونی و تغییر نگاه غالب در پدیده کودکان کار، تاکید دارد؛ رئیس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار معتقد است؛ دستگیری، راه‌حل نیست.

به گزارش ایلنا، در خرداد ماه، «طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان» بازهم در دستور کار قرار گرفت؛ طرحی که در آن، کودکان دستفروش و شاغلِ سطح خیابانها به گفته خودشان «جمع آوری» و به مراکز قرنطینه بهزیستی منتقل می‌شوند. اما در ارتباط با این طرح، که برای چندمین بار در سالهای گذشته، علیرغم انتقادات بسیار فعالان مدنی و حقوق کودک آغاز شده، سوالات و نگرانی‌های بسیاری مطرح است؛ سوالاتی در مورد چرایی تکرار یک طرح انتقادبرانگیز و نگرانی‌هایی بابت سرنوشت کودکان در قرنطینه‌ها.

فاطمه قاسم زاده، رئیس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار است؛ شبکه‌ای که از ۳۲ تشکل حامی حقوق کودکان تشکیل شده؛ وی در گفتگوی زیر، بر لزوم پاسخگویی مسئولان و اجتناب از طرح‌هایی که حقوق کودکان را زیر پا می‌گذارد، تاکید دارد.

چرا طرح ساماندهی علیرغم انتقادات بسیار باز هم تکرار می‌شود؛ هدفشان از اجرای این طرح و پافشاری بر آن چیست؟ در بستر آسیب‌های اجتماعی، آیا کودک کار، یک معلول است یا یک علت؛ چرا با کودکی که معلولِ نارسایی‌های اقتصاد و ناکامی‌ها در توزیع عادلانه ثروت و امکانات جامعه است، مانند «مجرمان» برخورد می‌شود؟

۳۳ بار اجرای ناموفق

پافشاری بر اجرای این طرح برای خود ما فعالان حقوق کودک و انجمن‌های حمایت از کودکان نیز جای سوال دارد؛ وقتی طرحی چند بار اجرا می‌شود ولی در عمل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، قاعدتاً بایستی متوقف شود؛ اگر از نتیجه این طرح خبر نداشتیم، می‌توانستیم بگوییم شاید فکر می‌کنند، نتیجه خوبی در راه خواهد بود اما الان از نتیجه مطلعیم و همین نتیجه ناموفق که بارها گرفته‌ایم، نشان می‌دهد که خود طرح هم اساساً ناموفق است و باید متوقف شود؛ با این حال جالب است طرحی که ۳۲ بار بدون نتیجه اجرا شده، باز هم اجرا می‌شود؛ یعنی ۳۳ بار اجرای ناموفق و انتقادبرانگیز طرح «ساماندهی کودکان کار و خیابان».