logo
یکسال تلاش شبکه یاری کودکان کار برای جلوگیری از اجرای طرح آسیب زای جمع آوری کودکان کار
تاریخ انتشار: 20 جولای ماه 19 

یکسال تلاش شبکه یاری کودکان کار برای جلوگیری از اجرای طرح آسیب زای جمع آوری کودکان کار سال ۹۷ سال تلاش شبکه یاری کودکان کار و سازمانهای عضو آن برای جلوگیری از اجرای طرح جمع آوری کودکان کار در خیابان بود جمع آوری کودکان روشی غیر علمی واسیب رسان است که طی سی ودو بار تکرار نا موفق در دهه های اخیر ،ناکار آمدی خودرا در تجربه نیز نشان داده است اما متاسفانه مسولان دولتی همچنان بر اجرای آن اصرار می ورزند مروری کوتاه براین روش ،آسیبهای مهم آنرا برای کودکان نشان می دهد : – به جای مبارزه باکار کودک ،به مقابله با کودک کار می پردازد — الزاما به تعقیب و گریز و دستگیری کودکان اقدام می کند بدون انکه کودک مرتکب جرم شده باشد ودر این در گیریها کودکان دچار آسیب های جسمی وروانی جدی می شوند -کودکان را بی آنکه مرتکب جرمی شده باشند ،دستگیر می کنند – اکثر کودکان کار در خیابان دارای خانواده هستند آنان را بدون اطلاع خانواده ها دستگیر و روزها و هفته ها در مراکز بهزیستی زندانی می کنند -شرایط نگهداری کودکان در این مراکز نه تنها استاندارد نیست بلکه با آزارهای جسمی وروانی بسیاری همراه است که نمونه هایی از آنهارا در گزارش ایسنا ازاین مراکز می توان مشاهده کرد – خانواده های این کودکان برخلاف همه قوانین ملی و بین المللی روزهای بسیاری از دیدار فرزندان خود محروم می شوند – آسیبهای جسمی -روانی ناشی از جمع آوری کودکان تا سالها مانند کابوسی در ذهن آنان باقی می ماند جوانان را آزار میدهد با توجه به این دلایل و شواهد جمع آوری کودکان کار اقدامی غیر قانونی و همراه باخشونت واسیب کودکان است که مستلزم پیگیری قانونی از مراجع مربوط است در سال ۹۷ جلسات متعددی با سازمانهای دولتی از جمله بهزیستی ،شهرداری،نیروی انتظامی ،فرمانداری،استانداری،وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی برگزار شد که در همه آنها نه تنها شبکه یاری کودکان کار ،بلکه برخی از سازمانهای دولتی از جمله بهزیستی و شهرداری با توجه به تجارب نا موفق گذشته ،مخالفت خودرا با جمع آوری کودکان‌کار اعلام می کردند در آخرین جلسه سال ۹۷ در تاریخ ۲۶ اسفند در جلسه ای در فرمانداری با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و شبکه یاری کودکان کار پس از بحث و گفتگوی بسیار ،مقررشد اگر هدف از جمع آوری شناخت کودکان کار و کمک به خانواده های آنان است ،این کار با کمک سازمانهای غیر دولتی انجام‌گیرد چون در ادامه فعالیتهایی است که انجام میدهند و نیازی به جمع آوری کودکان نیست در آن جلسه با این پیشنهاد موافقت شدومقرر گردید بعداز تعطیلات نوروز این طرح عملی شود اما متاسفانه در جلسه ای که در تاریخ سی اردیبهشت ۹۸ در بهزیستی با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی ،شبکه یاری کودکان کار و کلینیک های مدد کاری اجتماعی برگزار شد ،فرمانداری از اجرای “طرحی”خبرداد که با همکاری یک سازمان غیر دولتی و یک کلینیک مددکاری اجتماعی اقدام به جمع آوری کودکان‌کار و انجام “پژوهش”در موردآنان می شود. باوجود مخالفت سازمانهای غیر دولتی و دولتی بااین طرح متاسفانه از اول تیر ماه جمع آوری کودکان به صورت محدود و سپس گسترده در خیابانها آغاز شد که چگونگی آن در گزارش ایسنا آورده شده است. شبکه یاری کودکان کار در نامه ای به شورای اجتماعی کشور در خواست کرد که باتوجه به “تدوین طرح جامع پیشگیری و کاهش کار کودکان “که نماینده شبکه و برخی از سازمانهای غیر دولتی نیز در آن شرکت داشتند از جمع آوری کودکان کار ،جلوگیری شود اما متاسفانه در این زمینه اقدامی از طرف شورای اجتماعی کشور صورت نگرفت وبرای سی و سومین بار جمع آوری کودکان کار و”طرحی”که در هاله ای از ابهام قراردارد ،آغاز گردید واقعیت این است که کاهش کار کودکان،باتوجه به علت اصلی آن که فقر است ،نیاز به سیاستگذاری و برنامه ریزی دارد وبا روشهایی مانند جمع آوری که مصداق بارز کودک آزاری است و بارها و بارها تکرار شده است تحقق نمی یابد. شبکه یاری کودکان کار