logo
درماندگی آموخته شده
تاریخ انتشار: 8 جولای ماه 19 

درماندگی آموخته شده. آیا سگهای مارتین سلیگمن را میشناسید؟؟!! دانشمند روانشناسی آقای مارتین سلیگمن برای درماندگی آزمایشی انجام داد که منجر به برنده شدن نوبل روانشناسی شد . ایشان 20 سگ شیانلو را از ابتدای نوزادی درون یک قفس تربیت کرد بطوری که سگها در صورت نیاز پدال قفس را میفشردند و بیرون میرفتند و پس از دستشویی کردن باز می‌گشتند. ایشان پس از تربیت، این سگ‌ها را به دو قفس هر کدام 10 قلاده تقسیم نمود و درب قفس B ( آزمایش) را جوش داد و 30 روز و روزی 3 بار به قفس B شوک الکتریکی میداد. سگها در روزهای اول در زمان شوک بخاطر قفل بودن درب خودشان را به میله‌های قفس میزدند و خونی و زخمی نتیجه‌ای نمی‌گرفتند . اما پس از چند روز سگها فهمیدن که با تلاش موفق نمیشوند بجز اینکه زخمی شده و رنج زیاد میکشند ؛ آنها یاد گرفتن که زمان شوک در جای خود بایستند و فقط صدا کنند زیرا دست کم از زخمی شدن در امان بودند.

سلیگمن در انتهای آزمایش درب قفس را شکست و آنها را به سگهای قبلی قفس A ( گواه) ملحق نمود ؛ همان قفس سالم که با فشار اهرم درب باز میشد. سپس شوک الکتریکی داد؛ فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟؟ تمام 10 سگ گواه اهرم را فشار داده و بیرون آمدند اما سگهای (آزمایش) در سرجایشان ایستاده و صدا کردند. او بزرگترین نظریه قرن را ارائه کرد ،(درماندگی آموخته شده) یعنی یاد میگیرند که بدبخت زندگی کنند. 👈حس و حال بعضی ها که❎❎ فقط در منزل و پیش دوستانشان ابراز ناراحتی میکنند❎❎ با سگهای سلیگمن یکسان هستند آنها یاد گرفتند که بدبخت زندگی کنند. پس مواظب این موضوع باشیم و خوشبختی آموخته شده را یاد بگيريم.

1