چشم در چشم مردمان ارس
تاریخ انتشار: 6 جولای ماه 19 

چشم در چشم مردمان ارس

▫️گزارش از نمایشگاه عکس معلم روستا پس از نیم قرن/ ایرنا

برای دیدن فیلم کلیک کنید