logo
مریم_لطفی: شهرداری مسئولیت کودکان زباله‌گرد را به عهده نمی‌گیرد
تاریخ انتشار: 18 ژوئن ماه 19 

▪️#مریم_لطفی: شهرداری مسئولیت کودکان زباله‌گرد را به عهده نمی‌گیرد، می‌گوید از نیروهای ما نیستند و اگر هم پیمانکاری تخلف کند و کودکان را به‌کار بگیرد، قراردادش را لغو می‌کنیم. اما اعداد و ارقام و شواهد حکایت از چیز دیگری دارد.

▪️مظفر الوندی، دبیر پیشین مرجع ملی کودک می‌گوید بی‌مسئولیتی خودشان را می‌اندازند گردن پیمانکاران.

▪️به‌هرحال توپ مسئولیت انگار جایی گم شده و به جایش، کمر این بچه‌ها دارد زیر بار این ماجرا خم می‌شود و گرد غم چشم‌هایشان را کدر می‌کند…

▪️روزنامه‌ی سازندگی | ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

IMG_20190618_145048