logo
کودکان زُباله‌گرد؛ تباهی زندگی در میان زباله‌ها
تاریخ انتشار: 16 ژوئن ماه 19 

کودکان زُباله‌گرد؛ تباهی زندگی در میان زباله‌ها

کم‌تر کسی است که در کوچه‌ها و خیابان‌های ایران چشم بگرداند و کودکانی را نبیند که میان سطل‌های زباله به دنبال زندگی می‌گردند، می‌بینیم و عبور می‌کنیم و شاید ندانیم که چه بر سر این کودکان و آینده‌ی آنها می‌آید.

۲۲ خرداد برابر با ۱۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. کودکانی که از سر اجبار کار می‌کنند و آسیب‌های بسیاری می‌بینند، در حالی که حق آنها شادی و بازی و آموختن است.

برای دیدن فیلم کلیک کنید