logo
۱۲ ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان
تاریخ انتشار: 16 ژوئن ماه 19 

۱۲ ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان

کار کودک هیچگاه موضوعی «عادی» نیست

دیدن کودکان کار در هرگوشه از شهر، در حال تبدیل شدن به یک تصویر عادی و روزمره است و همین وحشتناک ترین قسمت ماجراست؛ اینکه کار کودکان، در چشمان جامعه عادی به نظر برسد.

طبیعت کودک، کودکی‌کردن است و همیشه باید یادمان باشد که کار یک کودک هیچ‌گاه عادی نیست و نخواهد بود.

امروز ۱۲ ژوئن است؛روز مبارزه با کار کودک، روزی که چون تلنگری باید باشد تا در تمام ایام سال روی این مساله حساس باشیم و در حد توان کاری بکنیم و حداقل اینکه اگر به هر دلیل مرهمی بر این زخم دردناک نمی‌توانیم باشیم آزارنده هم نباشیم. حضورشان را انکار نکنیم ،وجود آنان را همدلانه به رسمیت بشناسیم. رفتار محترمانه و غيرتخريبگر نسبت به شخصيت کودکی که در شرایط سخت و ناعادلانه قرار دارد و زندگی و آینده اش در خطر جدی ‌است ، کمترین کار است،حتی اگر هیچ کار دیگری از دستمان بر نمی آید.

امروز جلسات مکرر بررسی،واکاوی و آسیب شناسی کار کودک و راه‌های مبارزه با آن در سالن‌های زیادی از شهر برگزار می‌شود.

کودکان کار اما در بدترین شرایط همچنان دستفروشی می کنند زباله ها را می گردند یا در گودهای زباله گردی به تفکیک زباله مشغول هستند.

به امید روزی که این جلسات در کنار همت همه، به هدف نهایی خود که کودکی کردن کودکان است دست یابد.

برای این مهم همه‌ی ما باید فعال‌تر باشیم.

کار،سهم کودک از زندگی نیست و کار کودک همیشه موضوعی غیر طبیعی است.

بی‌تفاوت نباشیم…

#مبارزه با #کارکودک #۱۲ژوئن

بابك خطی طبیب کودکان