logo
کودکان نباید در محیط های مختلف کار کنند بلکه باید رویاهای خود [برای زندگی شایسته
تاریخ انتشار: 13 ژوئن ماه 19 

💎 « کودکان نباید در محیط های مختلف کار کنند بلکه باید رویاهای خود [برای زندگی شایسته] را پرورش دهند» شعار سازمان ملل برای بزرگداشت روز جهانی نفی کار کودک که فردا 12 ژوئن/22 خرداد در قالب برنامه های مختلف در اقصی نقاط جهان اجرایی میشود.

افسوس که میلیونها کودک در سراسر دنیا در واقعیات تلخی به سر می برند که شعار زیبای فوق دردی از آنها دوا نمیکند. اما اگر همه کمک دهند و به مسئولیت خود در قبال کودکان عمل نمایند آینده این گونه نخواهد بود.

به حامعه خود بنگریم و دردها را در کوچه و خیابان و محیط های کاری مختلف ببینیم. باید برای صیانت از کرامت کودکان و پرورش رویاهای زیبا و لطیف آنها همه دست به کار شویم. دل بستن به فعالیت صرفا نهادهای رسمی کافی نیست.

IMG_20190613_173210