logo
شهرک باستی هیلز، لاکچری ترین و آمریکایی ترین شهرک دنیا در قلب ایران
تاریخ انتشار: 11 ژوئن ماه 19 

شهرک باستی هیلز، لاکچری ترین و آمریکایی ترین شهرک دنیا در قلب ایران، که حتی نمونه اش در خود آمریکا هم به سختی یافت می شود! کشف شهرک سوپر لاکچری و فوق اشراف و اعیانی باستی هیلز در لواسان ایران، خیلی ها را که از وجودش مطلع نبودند، شوکه کرد! جزیره امن کاخ نشین هایی که قصر شاهزاده ها را برای خود ساخته اند! واقعا در لواسان چه خبر است!؟ چه کسانی با یک امضا مجوز ویلاهای میلیاردی را صادر می کنند که ارزش زمین هایش چند صد برابر شد!؟ شهرکی که دور تا دورش دیوار بلند کشیده شده و صدها نگهبان دارد و حتی مگس هم بدون اجازه واردش نمی شود! این شهرک به صورت اتفاقی در یک آگهی فروش ویلا کشف شد! می گویند کاخ سعدآباد و نیاوران در مقابل ویلاهای موجود در این شهرک، خرابه ای بیش نیستند! حال شما خود فکرش را بکنید که آنجا کجاست! این گزارش جدیدا از این جزیره اشرافی گرفته شده است!

برای دیدن فیلم کلیک کنید