logo
دیده بان حقوق بشر، گزارشی را با نام “بچه ای برای ما به دنیا بیاور و آزاد شو” منتشر کرده است
تاریخ انتشار: 10 ژوئن ماه 19 

دیده بان حقوق بشر، گزارشی را  با نام “بچه ای برای ما به دنیا بیاور و آزاد شو” منتشر کرده است که به مسئله قاچاق زنان(عروس های) میانماری به  چین می پردازد. کاهش جمعیت زنان در چین موجب شده است که قاچاقچیان انسان با سو استفاده از وضعیت پیش آمده در ایالات جنگ زده میانمار، زنان این ایالات را برای انتقال به چین در مقابل پرداخت مبلغی در اختیار بگیرند. قاچاقچیان انسان به خانواده های میانماری وعده می دهند که دخترانشان در چین شغل مناسبی پیدا می کنند و حقوق خوبی دریافت می کنند و آنها را در قبال مبلغی حدود 3000 دلار در اختیار خانواده های چینی قرار می دهند.طبق گزارش دیده بان حقوق بشر، قاچاقچیان انسان با خیالی راحت و بدون ترس از تعقیب قضایی در چین و میانمار به تجارت غیرانسانی و وقیحانه خود مشغول اند. بعد از انتقال این زنان به چین آنها را در اتاقی زندانی می کنند و به آنها تجاوز می شود تا باردار شوند. از سال 1987 جمعیت زنان در چین به طور ثابتی کاهش یافته است. پژوهشگران معتقدند  که به علت” سیاست تک فرزندی” که طی  سالهای 1979 تا 2015 توسط دولت اتخاذ شده بود 30 تا 40 میلیون زن که میتوانستند امروزه در جامعه چین حضور داشته باشند حذف شده اند. طبق  گزارش برنامه ویژه مبارزه با کار اجباری  سازمان بین المللی کار با عنوان، سود و فقر: اقتصاد کار اجباری، تنها در سال 2014، سود حاصله از کار اجباری 150 میلیارد دلار بوده است. طبق گزارش همین سازمان در سال 2012، 21 میلیون نفر از مردم جهان قربانی برده داری جنسی شده اند که از میان آنها 22 درصدشان گرفتار بهره کشی جنسی بودند.

photo_2019-06-10_10-54-30