logo
در سوئد انجمنی هست به نام «دستِ‌کم روزی یک آشغال از روی زمین بردار». دبیر افتخاری انجمن، پادشاه سوئد است.
تاریخ انتشار: 8 ژوئن ماه 19 

در سوئد انجمنی هست به نام «دستِ‌کم روزی یک آشغال از روی زمین بردار». دبیر افتخاری انجمن، پادشاه سوئد است.

روزی در تلویزیون از یکی از مسئولان انجمن پرسیده شد: شما فکر می‌کنید با این کار، سوئد تبدیل به بهشت می‌شود؟ جواب داد: نه. ما، اعضای انجمن، انسانهای متوهمی نیستیم. اما به این اعتقاد راسخ داریم که اگر کسی، روزی یک آشغال از روی زمین بردارد، خودش هرگز آشغال روی زمین نمی‌‌اندازد!