logo
تجربه موفق کارآفرینی گروهی در استان سمنان
تاریخ انتشار: 8 ژوئن ماه 19 

تجربه موفق کارآفرینی گروهی در استان سمنان

مینا رامه، مدیرعامل تعاونی روستایی زنان رامه، در استان سمنان گرمسار و آرادان، به صورت مفصل به آنچه در مسیر کارآفرینی و راه اندازی تعاونی ها همراه با 50 نفر از زنان روستایی در گفتگو با خبر آنلاین در خصوص تجربه موفق تعاونی ها و زنانی که امروز موفق و شناخته شده در سطح جهانی هستند می گوید:

🚺 این گروه از زنان، در واقع با پتانسیل منطقه خودشان و بدون هیچ کمکی و با تاکید بر آنچه به صورت تاریخی محصول موفق این منطقه بوده، یعنی عسل، به درامدزایی و سپس گرفتن وام و ایجاد تعاونی در زمینه محصول عسل، خشکبار و پرورش زنبور عسل پرداخته اند.

🚺 شروع فعالیت از سال ۱۳۷۸ با آغاز پروژه هبله‌رود بین ایران و سازمان ملل متحد بود که یکی از اهداف آن در رابطه با جلوگیری از تخریب محیط زیست و کمک به منابع طبیعی و محیط زیست بود.

🚺 به علت سختی زندگی در تهران تصمیم به بازگشت به روستای خود گرفتم تا در آنجا فعالیتی را کنار فرزندانم آغاز کنم. در ابتدا با برگزاری جلسه به همراه پنجاه خانم به بررسی مسئله جلوگیری تخلیه جوانان و معیشت پایدار در روستا پرداختیم، با توجه به سختی کار زنان در روستا و بافت سنتی روستا با مشکلات زیادی روبه رو بودیم اما در نهایت در زمینه زنبورداری با کمک کارشناسان منابع طبیعی و دفتر هبله رود و با سرمایه هر زن، به مقدار نفری پنجاه هزار تومان کار را شروع کردیم.

🚺 در سال اول به قدری کار رونق گرفت که هریک از این زنان عضو، از پس هزینه خانواده برآمده و پول خوبی به دستشان آمد. سال دوم طرح مدیریت مرتع را با هدف کشت گیاهی که در منطقه ما منحصر بفرد بوده به دفتر عمران سازمان ملل فرستاده و این طرح پذیرفته شد و دو هزار هکتار زمین برای کشت این گیاه اختصاص داده شد.

🚺 در سال ۱۳۹۰ تعاونی روستا را به ثبت رسانده و پروژه های دیگری با سازمان ملل انجام دادیم. زمینه زنبورداری را نیز رونق داده و دو نمونه از عسل ما در سال گذشته در کشور برتر شد، هم اکنون نیز یازده عضو فعال و ۳۳پشتیبان و واحد اعتباری در تعاون داریم که با دادن وام به روستاییان آنان را به کار در روستا تشویق میکنیم.

🚺 تعاونی‌های دیگری نیز در روستاهای مختلف ایجاد و با سفر به شهر های مختلف سعی کردیم اهالی را به ایجاد تعاونی و کار گروهی تشویق کنیم./خبرآنلاین