logo
کاشتن 10 درخت
تاریخ انتشار: 8 ژوئن ماه 19 

کاشتن 10 درخت: #شرط_فارغ_التحصیلی_در_فیلیپین

دولت فیلیپین برای مقابله با جنگل زدایی و تغییر اقلیم در این کشور قانونی را تصویب کرد که کاشتن ده درخت را به یک پیش شرط برای فارغ التحصیلی از دبیرستان ها و دانشگاه های این کشور تبدیل کرده

انتظار می رود که نسل کنونی دانش آموزان و دانشجویان این کشور بتوانند در اثر این قانون، ٥٢٥ میلیارد اصله درخت به تعداد درختان این کشور اضافه کنند.

photo_2019-06-08_13-36-18