logo
پانزدهم خرداد ماه مصادف با پنجم ژوئن, روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است.
تاریخ انتشار: 5 ژوئن ماه 19 

پانزدهم خرداد ماه مصادف با پنجم ژوئن, روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است.

این روز با نام اختصاری WED, روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش سطح اگاهی عموم به منظور نگهداری و حفظ محیط زیست, بر پا می شود.

هدف از برگزاری چنین مراسمی, جلب توجه اذهان عمومی به مسائلی است که محیط زیست را آلوده می‌سازند. هر سال نیز یکی از مسایلی که شدیداً محیط زیست را تهدید می‌کند به عنوان موضوع این روز انتخاب می‌شود.

امسال موضوع “الودگی هوا”, محور اصلی بررسی ها خواهد بود.

IMG_20190605_220005