logo
اطلاعیه شبکه یاری کودکان کار در ارتباط با طرح جمع‌آوری کودکان کار در خیابان
تاریخ انتشار: 3 ژوئن ماه 19 

اطلاعیه شبکه یاری کودکان کار

در ارتباط با طرح جمع‌آوری کودکان کار در خیابان

 

طرح جمع‌آوری کودکان کار در خیابان، در جلسه سازمان بهزیستی، سازمان‌های غیردولتی و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی در تاریخ 30/2/98 در سازمان بهزیستی، از طرف نماینده فرمانداری مطرح گردید.

این طرح توسط یک سازمان غیردولتی و یک کلینیک مددکاری اجتماعی در چهارچوب قراردادی به مرحله اجرا در می‌آید. متاسفانه در جلسه مذکور نه از نظر مجریان طرح و نه از طرف سازمان بهزیستی توضیحات کافی در مورد طرح و نحوه اجرای آن ارائه نشد.

در این جلسه انجمن‌های عضو شبکه یاری کودکان کار با توجه به این که تاکنون طرح‌های جمع‌‌آوری نه از نگاه علمی و نه از نظر اجرایی، در تکرار بی‌حاصل خود، تغییری در وضعیت کودکان کار در خیابان ایجاد نکرده است، با اجرای آن مخالفت کردند.

مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی در روزنامه همشهری 7 خرداد، اعلام کرده است که قرار است این طرح با رویکردی جدید با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های دولتی در هفته‌های آتی اجرایی شود.

شبکه یاری کودکان کار با توجه به سوابق اجرایی طرح جمع‌آوری کودکان کار در خیابان و آسیب‌های ناشی از آن مخالفت خود را با اجرای آن اعلام می‌دارد و خواستار توضیحات کافی از طرف مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی در ارتباط با محتوای طرح و همکاری سازمان‌های غیردولتی در اجرای آن است.