logo
۲ میلیون #بازمانده_از_تحصیل و ۹ میلیون #بیسواد در ایران
تاریخ انتشار: 3 ژوئن ماه 19 

۲ میلیون #بازمانده_از_تحصیل و ۹ میلیون #بیسواد در ایران

🔺استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین نرخ بازماندگی از تحصیل را دارند.

🔻کمترین نرخ بازماندگی از آموزش نیز ازآن استانهای سمنان، یزد و ایلام است./روزنامه مردم سالاری

photo_2019-06-03_11-33-44