logo
‏اگرچه دوچرخه سواری برایت حرام است اما چهارچرخ هل دادن برایت حلال است
تاریخ انتشار: 2 ژوئن ماه 19 

‏اگرچه دوچرخه سواری برایت حرام است اما چهارچرخ هل دادن برایت حلال است، هیچکس نه رگ گردنی باد میکنه نه چیزی…؟!!! هیچکی هل دادن گاری توسط زنان ودختران ممنوع نمیکنه…؟!!!!!! هل بده… اینجا سرزمین عجایب شده…؟!!!

photo_2019-06-02_13-37-05