از هر چهار کودک جهان یکی کودکی ندارد
تاریخ انتشار: 1 ژوئن ماه 19 

از هر چهار کودک جهان یکی کودکی ندارد

وضعیت کودکان جهان در ده سال گذشته بهتر شده است. اما این بهبودی نسبی شامل تمامی کودکان جهان نمی‌شود. هنوز ۶۹۰ میلیون کودک در شرایطی دشوار زندگی می‌کنند و آمار کودکانی که بی‌خانمان شدند ۸۰ درصد بیشتر شده است.

سازمان خیریه “صندوق نجات کودکان” می‌گوید کودکانی که امروز متولد می‌شوند شانس بیشتری برای داشتن یک زندگی سالم در امنیت، تحصیل و شکوفایی استعدادهای خود دارند

این سازمان که گزارش تاز‌ه‌ای از وضعیت کودکان در سراسر جهان منتشر کرده، تأکید می‌کند که در مقایسه با ۲۰ سال پیش وضعیت کودکان بهتر شده است. به عنوان مثال ۲۰ سال پیش ۹۷۰ میلیون کودک در کشورهای مختلف جهان از خشونت، سوء‌تغذیه، کار کودکان، ازدواج اجباری، حاملگی در نوجوانی یا عدم امکان تحصیل رنج می‌بردند. این رقم حال به ۶۹۰ میلیون کودک در سراسر جهان رسیده است که نشان دهنده تغییر در اراده سیاسی دولتمردان و همکاری نهادهای اجتماعی در اجرای برنامه‌های سازمان ملل برای توسعه پایدار آموزش و پرورش برای نجات کودکان است. “صندوق نجات کودکان” برای تهیه گزارش خود آمار ثبت شده در ۱۷۶ کشور جهان را بررسی کرده و با آمار سال ۲۰۰۰ میلادی مقایسه کرده است. این آمار نشان می‌دهد میزان مرگ‌ومیر زودهنگام کودکان ۴/ ۴ میلیون کودک در سال کمتر شده است. آمار کودکانی که از سوءتغذیه رنج می‌برند ۴۹ میلیون کودک کمتر شده است. آمار کودکان کار ۹۴ میلیون نفر کمتر وآمار نوجوانانی که باردار شدند سه میلیون نفر در سال کمتر شده است.

 

photo_2019-06-01_13-00-23