logo
28 می روز جهانی #بهداشت_قاعدگی، #پریود نام گرفته است.
تاریخ انتشار: 1 ژوئن ماه 19 

🔴#۲۸_می روز جهانی #بهداشت_قاعدگی، #پریود نام گرفته است.

قاعدگی یکی از مهم‌ترین مراحل رشد در دختران است. در فرهنگ شرقی برخورد با قاعدگی همچون سایر پدیده‌های تنانه توام با شرم و سکوت است. باید و نبایدهای زیادی دراین‌باره به دختران القا می‌شود که بسیاری از آنها صرفا ایجاد محدودیت‌های بی‌اساس بدون هرگونه پایه علمی است. هنوز در بسیاری از خانواده‌ها دختری که در دوران قاعدگی است ناپاک دانسته می‌شود و از انجام برخی کارها منع می‌شود و این منع دلیلی بر نقصان او دانسته می‌‌‌‍شود. هنوز خرید نوار بهداشتی خجالت‌آور است و در کیسه مشکی پنهانی به دست مشتری داده می‌شود. هنوز دختران زیادی در ایام قاعدگی به‌خاطر نبود سرویس بهداشتی تمیز و مناسب در مدارس از حضور در مدرسه باز می‌مانند. از طرفی صحبت کردن درباره قاعدگی تابو است. به همین دلیل آگاهی‌بخشی و زدودن باورهای نادرست سنتی که ریشه‌ای عمیق در فرهنگ ما پیدا کرده‌اند کاری دشوار است. پدر و مادرهای عزیز پریود تابو نیست، در این‌باره با دختران خود صحبت کنید و آنها را برای شروع این مرحله از زندگی‌شان آماده کنید. برای تربیت نسلی با جسم و روان سالم تلاش کنیم.

photo_2019-06-01_12-33-08