logo
اصفهان؛ دختری که به جای نشستن در کلاس درس و دانشگاه، برای زنده ماندن، زباله‌گردی می‌کند.
تاریخ انتشار: 1 ژوئن ماه 19 

اصفهان؛ دختری که به جای نشستن در کلاس درس و دانشگاه، برای زنده ماندن، زباله‌گردی می‌کند.

photo_2019-06-01_09-35-58