logo
امروز روز تاسیس سازمان عفو بین الملل است
تاریخ انتشار: 29 می ماه 19 

امروز روز تاسیس سازمان عفو بین الملل است عفو بین الملل ساز مانی غیر دولتی است که در سال ۱۹۶۱ تاسیس گردید ودر حال حاضر ۷ میلیون عضو دارد هدف اصلی این سازمان تلاش برای بر خودداری همه انسانها از حقوق بشر است مهمترین اقدامات این سازمان به شرح زیر است : تلاش برای لغو مجازات اعدام تاسیس دیوان کیفری بین المللی تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی در کشورهای مختلف حمایت از حقوق بشر در همه زمینه ها دفاع از حقوق پناه جویان مهاجران