logo
📷مفهوم “عدالت آموزشی در ایران” در این دو عکس خلاصه می‌شود
تاریخ انتشار: 28 می ماه 19 

📷مفهوم “عدالت آموزشی در ایران” در این دو عکس خلاصه می‌شود

🔹دبستانی در ولنجک تهران آزمون بین‌المللی در “سفارت فرانسه” می‌دهد و با سفرا دیدار می‌کنند. 🔹دبستانی هم در ایذه خوزستان دانش‌آموزانش به جرم نداشتن والدین پولدار در “غار و آغل گوسفندان” تحصیل می‌کنند

#یادمان_باشد #اصل_سی_قانون_اساسی در مورد آموزش و پرورش می گوید:” دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان ر ا برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد”.

photo_2019-05-28_10-16-10