logo
نان و کشک افطاری هم وطنان پابرهنه ی ما در سیستان و بلوچستان
تاریخ انتشار: 25 می ماه 19 

🔹 نان و کشک افطاری هم وطنان پابرهنه ی ما در سیستان و بلوچستان که حتی توان خرید حداقل های زندگی را هم ندارند.

🔹 سفره های خالی را فراموش نکنیم.

🔹 کدام وجدان بیداری اجازه می دهد که سرمایه این مردمان محروم در خارج از مرزهای سرزمینی هزینه شود؟

🔹 سهم این مستضعفین و پابرهنگان از انقلاب چهل ساله چه بوده است؟

برای دیدن فیلم کلیک کنید