logo
نیمی از مدارس اردکان نیاز به بازسازی دارند
تاریخ انتشار: 25 می ماه 19 

نیمی از مدارس اردکان نیاز به بازسازی دارند

علیرضا جدیدی اردکانی، سرپرست فرمانداری اردکان با بیان اینکه ۶۲ مدرسه در این شهرستان دایر است، گفت: نیمی از این مدارس دارای بافت فرسوده بوده و استحکام لازم را ندارند و با توجه به افزایش جمعیت دانش آموزی حتی ناگزیر به دو شیفته کردن این مدارس نیز هستیم.

ابوالفضل کارگر، مدیر آمورش و پرورش اردکان نیز گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش اردکان ۱۹ هزار و ۶۰۰ دانش آموز دارد اما با کمبود نیروی انسانی مواجه است. / ایلنا

photo_2019-05-25_14-08-51