logo
کمبود 17 هزاز معلم در استان خوزستان
تاریخ انتشار: 25 می ماه 19 

کمبود 17 هزاز معلم در استان خوزستان

چلداوی، معاون مدیرکل آموزش‌ و پرورش خوزستان: در سال تحصیلی 98 – 99 کمبود نیروی انسانی استان خوزستان حدود 17 هزار نفر است.