logo
سنت‌های غلط علیه بدن زنان
تاریخ انتشار: 25 می ماه 19 

سنت‌های غلط علیه بدن زنان

در طول تاریخ سنت‌های اشتباه بدن زنان را به هولناک ترین اشکال به انقیاد درآورده است. از ختنه دختران گرفته تا خالکوبی های عجیب و غریب.

میل آنلاین اخیرا عکسهای تکان‌دهنده‌ای از زنان یک روستا در چین رنجی را که سنت‌ها سال‌ها به زنان تحمیل کرده است منتشر کرد.

این تصاویر اثرات بستن پا را در بیش از 100 زن سالمند در این روستا به تصویر می‌کشند که عواقب تن دادن به یک سنت 1000 ساله است.

این فرآیند شامل شکستن استخوان پا و سپس بستن آن با پارچه آغشته به چند ماده مخصوص است. این کار نشانه‌ای از ثروت و منزلت بالا تلقی می‌شد اما از قرن بیستم و به دلیل مقاوت جامعه به سنتی منسوخ تبدیل وانجام آن ممنوع شده است.

این تصاویر مربوط به روستای Liuyi در استان یوننان چین است که در آن بیش از 100 زن بالای 70 سال به این درد و رنج دچار هستند.

شکستگی پا و پوشیدن کفش‌های تنگ در دراز مدت پای این زنان را شبیه به سم حیوانات تبدیل کرده است.

photo_2019-05-25_10-19-25