logo
یک معلم در در روستای نارکلا در استان گلستانِ به علت آزار جنسی یک دختر دانش آموز بازداشت شد.
تاریخ انتشار: 22 می ماه 19 

یک معلم در در روستای نارکلا در استان گلستانِ به علت آزار جنسی یک دختر دانش آموز بازداشت شد. این معلم که ۶۰ ساله است متهم است که بدن این دختر را لمس کرده است. مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان در این باره گفته است: « این معلم نیروی بازنشسته ۶۰ ساله و باسابقه است که تاکنون هیچ تخلفی در پرونده خود نداشته و ما از زمان مطرح شدن این موضوع وی را از کار معلق و با توجه به حساسیت‌های موجود، مراجع قضایی تصمیم به بازداشت وی گرفتند». شماری از خانواده‌های کودکان نیز در مقابل دادگستری این شهر تجمع کرده‌اند. احتمالا این معلم متهم خواهد شد که تعداد بیشتری از دختران دانش آموز را مورد آزار جنسی قرار داده است. تاکنون نزدیک به ۱۰ خانواده شکایت کرده‌اند. حساسیت به کودکان در زمینه آزار جنسی، حساسیت بسیار خوبی‌ست و باید مدام خانواده‌ها و خود کودکان را تشویق کرد در صورت مشاهده چنین مسئله‌ای، مسئله را علنی کنند.

photo_2019-05-22_10-34-22