logo
طبق داده‌های سازمان جهانی کار، از هر شش کودک در دنیا یک نفرشان کار می‌کند
تاریخ انتشار: 14 می ماه 19 

🔴طبق داده‌های سازمان جهانی کار، از هر شش کودک در دنیا یک نفرشان کار می‌کند و این به‌ معنای حضور بیش از ۵۰۰ میلیون کودک در بازارهای کاری دنیاست.

photo_2019-05-14_15-25-43