logo
دستورالعمل سرود مدارس ایران؛ در سرود دختران اجرای تکخوانی ممنوع
تاریخ انتشار: 14 می ماه 19 

دستورالعمل سرود مدارس ایران؛ در سرود دختران اجرای تکخوانی ممنوع

🔹در پی پخش ویدیویی از همخوانی دانش آموزان با یکی از ترانه‌های ساسی مانکن در شبکه‌های اجتماعی دستورالعملی برای سرود به مدارس ارسال شده است.

🔹براساس این دستورالعمل در “تولید و ساخت سرود مدارس به منظور نیل به اهداف آموزشی و تربیتی و درک بهتر مفاهیم و محتوا، اشعار کتب درسی ملاک کار قرار گیرد”.

🔹در این دستورالعمل همچنین گفته شده که مسئولیت تهیه سرود از اشعار کتاب های درسی با معلمان است.

🔹در بخش دیگری از این دستورالعمل گفته شده که به کارگیری نیروی آزاد در بخش سرود حتما باید با مجوز و تایید حراست آموزش و پرورش باشد.

🔹از جمله نکات دیگر در این دستورالعمل این است که در فعالیت سرود دختران، اجرای تکخوانی ممنوع است.

photo_2019-05-14_14-36-53