logo
سیل با زنان بی‌رحم‌تر است.
تاریخ انتشار: 14 می ماه 19 

🌊 سیل با زنان بی‌رحم‌تر است.

⭕️ سیل برای زنان آسیبش بیشتر است. از توالت‌های عمومی گرفته تا شرایط وخیم بهداشتی که به عفونت‌های زنانه منجر می‌شود.

📌زنان می‌گویند در این شرایط مشکلاتشان کمتر دیده می‌شود. سیل بی‌رحمی‌های خود را دارد و این بی‌رحمی با زنان چند برابر است.

🔻روایت گروه چند رسانه‌ای «ایران» را از وضعیت زنان سیل‌زده ببینید.

برای دیدن فیلم کلیک کنید