logo
کمبود 15 هزار معلم در استان اصفهان
تاریخ انتشار: 11 می ماه 19 

کمبود 15 هزار معلم در استان اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: “یکی از مهم‌ترین مشکلات آموزش و پرورش استان اصفهان کمبود نیروی انسانی است که می‌توان از آن با عنوان بحران نیروی انسانی یاد کرد”.

محمد اعتدادی در بیستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرستان اصفهان، اظهار کرد: “سال گذشته 14 هزار نفر کسری نیروی انسانی داشتیم و امسال نزدیک به چهار هزار به این تعداد اضافه خواهد شد بنابراین در کمترین تعداد، بیش از 15 هزار معلم کمبود خواهیم داشت”.

photo_2019-05-11_10-20-01