logo
کمبود بیش از 3 هزار معلم در استان مرکزی
تاریخ انتشار: 11 می ماه 19 

کمبود بیش از 3 هزار معلم در استان مرکزی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه هم اکنون ما در سراسر کشور با معضل کمبود معلم مواجه هستیم، بیان کرد هم اکنون استان مرکزی با کمبود بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ نیروی معلم مواجه است که باید برای رفع این معضل در سطح ملی و استانی تصمیمات لازم اتخاذ شود.

photo_2019-05-11_10-22-42