logo
امروز ۳ مه ⁧روز جهانی آزادی مطبوعات⁩ است
تاریخ انتشار: 4 می ماه 19 

امروز ۳ مه ⁧روز جهانی آزادی مطبوعات⁩ است. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده‌است و هدف آن بررسی چالش‌های رسانه‌ها در انتخابات و توانمندی آنها در حمایت از روند صلح و دوستی است.شعار امسال این است: «رسانه برای دموکراسی: روزنامه‌نگاری و انتخابات در زمان دروغ‌پراکنی».

IMG_20190503_215128