logo
دبیر کارگروه مخاطرات زلزله
تاریخ انتشار: 2 می ماه 19 

‏دبیر کارگروه مخاطرات زلزله:

🔹در بارندگی‌های اخیر حجم بسیار زیادی از آب را از دست دادیم

🔹از ۹۲ میلیارد متر مکعب آبی که همراه با بارش‌های اخیر وارد کشور شد، ۵۰ درصد آن به هدر رفت

🔹درصورتی که آب‌های وارد شده در کشور ذخیره‌سازی می‌شد، برای دو سال کشور کافی بود