طبق آمار سازمان مدیریت بحران کشور از 31 استان کشور،25 استان به طور همزمان یا در فاصله زمانی کوتاه دچار سیل شدند.
تاریخ انتشار: 2 می ماه 19 

🔸طبق آمار سازمان مدیریت بحران کشور از 31 استان کشور،25 استان به طور همزمان یا در فاصله زمانی کوتاه دچار سیل شدند.

📍به نقل از فانوس

#طرح_جامع_کنترل_و_کاهش_آسیب_های_اجتماعی_کشور IMG_20190502_101456